Sveriges bidrag i klimatpaketet

Klimatpaketet som EU-kommissionen presenterade den 23 januari innehöll vad medlemsländerna skulle bidra med för att klimatmålen skall nås. Sveriges bidrag handlade om minskning av koldioxidutsläppen, denna skulle minskas med 17 procent fram till år 2020. I förslaget betonades även att 49 procent av energiförbrukningen skulle bestå av förnybar energi som exempelvis vindkraft, detta visade sig vara den högsta siffran bland medlemsländerna. 

Läs här.

/Huda Zaid

04 Feb 2008 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information