Tyck till om energieffektivitet

Konsultationen kommer att ge kommissionen input från intressenter genom ett formulär som är tillgängligt över internet. Genom den öppna konsultationen så hoppas kommissionen att kunna lägga ett bättre förslag om hur "the Energy Performance of Buildings Directive"" från 2002 skall omdanas.

Läs mer.

/Martin Persson

20 Maj 2008 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information