Ministerrådet har antagit en ny förordning för energieffektivisering i byggnader

Under gällande ERDF regler för 2007-2013 så kunde bara de 12 medlemsländer som har gått med i EU sedan 2004 investera i fonder för effektivisering av förnyelsebara projekt i befintliga bostäder. Genom de nya reglerna är alla medlemsstater nu berättigade till projektbidrag för upp till max 4 procent av den totala ERDF budgeten. 

Den huvudsakliga anledningen till den nya regleringen är för att öka andelen energieffektivitetsinvesteringar samt förenkla hanteringen, administrationen och kontrollen av ERDF arbetet genom att förenkla berättigandet av indirekta kostnader samt reducera arbetsbördan och antalet stödjande dokument som är nödvändiga för att styrka utgifterna.

Läs Ministerrådets pressmeddelande.

/Torbjörn Lindahl 

07 Maj 2009 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information