Solander Symposium – From Wood to Wheel

Den 11-12 november gick det tredje Solander Symposium av stapeln i Piteå. Årets konferens stöddes av det svenska EU ordförandeskapet och temat var "From Wood to Wheel". Talare under konferensen var bland annat Ola Alterå, statssekreterare till Maud Olofsson, Marco Mensink från CEPI, Confederation of European Paper Industry, och Pierre Schellekens, chef för EU Kommissionen i Sverige. Nytt för i år var Nolia Energi- och miljövecka, som ordnades i samband med symposiet där det även erbjöds parallella sessioner om vindkraft och energieffektivisering.

Alterå nämnde bland annat det nybildade energirådet mellan USA och EU, kallat Next Big Thing där potentialen i förnybara bränslen från skogsråvaror i norra Sverige uppmärksammats. Marco Mensink sa under konferensen att; -Skogen är het i Bryssel, med det här syftade han dels på skogens potential som en kolsänka och dels på möjligheterna att framställa förnybara bränslen. Det är stora frågor som diskuteras både inom Kommissionens och medlemsstaternas arbete med klimatpaketet och inför Köpenhamnsmötet, COP 15.

Utöver detta bjöd konferensen på en överblick av de många forskningsinitiativ som pågår i Sverige och internationellt, och det är tydligt att förnybara bränslen kommer att spela en stor roll i omställningen till en så kallad "low carbon economy". Ett stort svenskt projekt som är i uppstartsfasen är Bio4Energy som koordineras av Umeå universitet med deltagande från Luleå tekniska universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Under konferensdagarna fick deltagarna även möjligheten att göra intressanta studiebesök på Sunpine, världens första anläggning för produktion av talldiesel från massabrukets tallolja (kåda), och Chmerec där världens första pilotanläggning för tillverkning av fordonsbränslet DME byggs.

Den 23 november undertecknade EU sitt medlemskap i IRENA, som är en internationell organisation för förnybar energi. Målsättningen är att snabba på användandet av förnybar energi i världen. IRENA:s uppdrag blir att ge regeringen stöd och expertkunskap kring förnybar energi. Detta ska ske genom tekniskt expertis och råd kring finansiering av olika projekt inom förnybar energi så som solenergi, vindkraft och biomassa.

Solander Science Park

Artikel i Piteå tidningen

Pressmeddelande om medlemskapet i IRENA

/CB

16 Nov 2009 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information