Sverige vann mot EU-kommissionen

Bakgrunden till EU-kommissionens stämning av Sverige var en tolkning av avloppsvattendirektivet som byggde på gamla och felaktiga data och okunskap om ny forskning. Därmed saknade kommissionens krav miljönytta för Östersjön, Bottenviken och Bottenhavet. EU-kommissionens tolkning innebar dessutom stora extra kostnader för över 1 miljon svenska VA-kunder i alla Norrlandskommuner med en stad större än 10 000 invånare samt i södra Sveriges inland.

På alla viktiga punkter har Sverige fått rätt. Retentionen ska räknas in, dvs. att kvävet avgår naturligt till luften, kvävet har heller ingen miljöbetydelse för Bottenviken eller Bottenhavet och det var rätt av de svenska reningsverken att satsa på fosforrening som har störst betydelse för vattenmiljön, säger Anders Lind, expert i miljö och avloppsreningsfrågor vid Svenskt Vatten.

Läs pressmeddelande.

/Torbjörn Lindahl 

 

06 Apr 2009 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information