Årlig utvärdering av miljöarbetet klar

EU-kommissionens "Annual Environment Policy Review" utvärderar miljöarbetet inom EU och de enskilda medlemsstaterna i förhållanden till de fyra prioriterande områdena i sjätte miljöhandlingsprogrammet (6EAP); klimatförändringen, natur och biologisk mångfald, miljö och hälsa samt naturresurser och avfall. Rapporten pekar även på nyckelfrågor för 2010. 

- 2009 års utvärdering visar att många medlemsstater har antagit och implementerat en rad åtgärder för att förbättra miljön men trots detta finns siffror och trender som fortfarande ser oroande ut. Jag ser ett stort behov av att fortsätta arbetet med att främja en grön tillväxt och fler policies och åtgärder för att göra Europa ner resurseffektivt, sade Miljökommisisonär Janez Potočnik då han presenterade rapporten. 

Läs mer och ladda ned dokumentet

Sjätte miljöhandlingsprogrammet, 6EAP , är ett ramverk för EUs miljöarbete under perioden 2002-2012.

/AU

20 Aug 2010 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information