CPMR blir sekretariat till intergrupp

Under de kommande åren kommer Europaparlamentets nyformade intergrupp för havs- och kustfrågor att arbeta med frågor som biologisk mångfald, bildning av europeisk kustbevakning, utveckling av havskraftverk, hantering av havsutsläpp, sjöfartstransport och klimatförändring.

Europaparlamentariker från olika länder och politiska partier kommer inom att koordinera sitt arbete inom parlamentet. Det gäller inte bara på ämnen som ligger på EU:s agenda, utan även på ämnen som intergruppen anser borde framhållas och prioriteras.

Syftet är att öka inflytandet i beslutstagandet av det Europeiska rådet och kommissionen. Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) sköter sekretariatet, företrätt av Ms Carol Thomas. En av gruppens första sammankomster blir med kommissionären för havsfrågor och fiske, Maria Damanaki. Allra första mötet kommer att äga rum i Strasbourg den 8-11 februari.

Pressmeddelande

CPMRs hemsida

/Niklas Hjelm Smith

04 Feb 2010 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information