Energi- och transportöversikt

EU-kommissionen har publicerat en bok med årlig statistik för energi- och transportsektorerna i Europa. Boken inkluderar de 27 medlemsländerna samt kandidatländerna och EFTA-länderna.

Publikationen har fyra delar:

  1. Översiktsdel
  2. Energidel med data över energiproduktion, konsumtion, skatter och priser
  3. Transportdel som täcker både passagerar- och godstransporter
  4. Miljödel med data över miljöpåverkan

Ladda ner EU Energy and Transport in figures här (på engelska)

/AG

31 Maj 2010 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information