EU överstiger målet för förnybar energi

Enligt en ny rapport från EU-kommissionen kommer den Europeiska unionen att genomföra och troligen överstiga målet med 20 % förnybar energi fram till 2020. Man förväntas uppnå 20,3 %.

EU-kommissionären för energi, Günther Oettinger berättar att medlemsstaterna tar målet för förnybar energi väldigt seriöst och är dedikerade till att öka den inhemska produktionen. Han tilläger att detta också är ett incitament till att investera i grön teknologi och vidareutveckla förnybar energi. Det är dessutom en viktig milstolpe för framtidsstrategin Europa 2020.

Av alla medlemsstater förväntas tolv uppnå sina nationella målsättningar och tio sannolikt överstiga dem. Fem länder kommer inte att uppnå målen endast med hjälp av sina inhemska energikällor. Prioriteringen blir att hjälpa dessa länder att klara målet till 2020 och att motivera andra länder som är nära att klara målsättningarna till uppnå en högre andel än 20 %.

Sverige är det medlemsland som har högst procentuell andel förnybar energi. 2005 var siffran 39,8 %. Det framtida målet för 2020 kommer fortfarande vara högst i Europa med 49 %.

EU-kommissionens pressmeddelande

Lista med procentantal förnybarenergi bland medlemsstater

Energimyndighetens prognosrapport för Sverige

/Niklas Hjelm Smith

15 Mar 2010 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information