Forskningsstöd till eko-innovation

EU-programmet för konkurrens och innovation har avsatt cirka 350 miljoner kronor (35 miljoner euro) till en fond för finansiering av 45-50 stycken eko-innovativa projekt inom områdena materielåtervinning, hållbara byggnadsmaterial, livsmedel och miljövänliga affärsmetoder.

Kriterier som övervägs i urvalsprocessen är innovation, marknadspotential och bidrag till europeisk miljöpolicy. Prioritet ges till små och medelstora företag med gröna produkter och tjänster som behöver hjälp med att komma in på marknaden.

Idag finansieras 44 projekt, med ytterligare 45 som sjösätts i år. Exempel på projekt är konvertering av bildäck till värdefullt isoleringsmaterial, användning av bambuplantage till vattenrening av förbrukat hushållsvatten och utbyten av pappersetiketter mot laserteknologi.

Sista ansökningsdag är 9 september, 2010. Stödfinansiering kan gå upp till 50 % av projektets kostnader.

Eko-innovation projektets webbsida

Information om ansökningsomgången

EU-kommissionen i Sveriges utannonsering

/Niklas Hjelm Smith

21 Apr 2010 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information