Grönbok publicerad om skog och klimatförändring

Grönboken som nyligen introducerades av EU-kommissionen presenterar de viktigaste utmaningarna för Europas skogar. Dokumentet lägger fram olika alternativ till framtida strategier för att skydda skog samt information om dess resurser och förhållanden. Den beskriver även existerande skogsinformationssystem och skogsskyddsverktyg. Grönboken är en del av uppföljningen till vitboken om anpassning till klimatförändring som antogs av kommissionen i april 2009.

Allmänheten, medlemsstater, EU-institutioner och andra intresserade parter har möjlighet att skicka in synpunkter till EU-kommissionen på grönboken. Eftersom skogspolitiken ligger under medlemsstaternas ansvar menar EU-kommissionen att yttranden bör begränsas till hur klimatförändringen påverkar skogsförvaltningen och hur man kan utforma EU-politik till att hjälpa medlemsstaternas egna initiativ inom området.

Den 6-7 april diskuterades grönboken av det spanska ordförandeskapet i Valsain, Spanien. Ett offentligt samråd om grönboken kommer att äga rum fram tills den 31 juli i år. EU-kommissionen kommer även, som en del av samrådet, att organisera ett seminarium och ett möte i Bryssel under Gröna veckan den 3 juni.

Läs EU-kommissionens grönbok

Läs mer om EU-kommissionens samråd

Läs pressmeddelandet

Läs om konferensen i Valsain

/Niklas Hjelm Smith

08 Mar 2010 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information