Gruvbrytning och biologisk mångfald

EU-kommissionen har lagt fram riktlinjer för gruvbrytning i skyddade naturområden.

I och med att efterfrågan på råmaterial ökar blir tillgången på mark allt viktigare. Vissa viktiga mineraler finns i skyddade naturområden och de nya riktlinjerna anger hur dessa situationer ska hanteras.

- De nya riktlinjerna ger medlemsländerna och industrin klarhet för gruvbrytning i enlighet med Natura 2000. Det är ingen ny lag utan vägledning gällande existerade lagstiftning. Vårt mål är att möta industrins behov samtidigt som vi undviker negativ påverkan av djur och natur, säger EU-kommissionärerna Antonio Tajani och Janez Potočnik med ansvar för näringslivsfrågor respektive miljöfrågor.

/AG

08 Nov 2010 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information