Inför 2010 års utlysning av LIFE+

2010 års ansökningsomgång för EU:s program inom miljöområdet LIFE+ kommer att öppna den 5 maj. EU-kommissionen uppmuntrar potentiella sökande att redan nu börja förbereda ansökan. Observera att ansökningshandlingar publiceras i samband med utlysningen i maj.

Sista inlämningsdag är den 1 september till Naturvårdsverket i Sverige som sin tur vidarebefordrar ansökningarna till EU-kommissionen i Bryssel senast deadline 4 oktober. Projektstart är möjligt tidigast 1 september 2011.

För mer information besök Life+ hemsida

04 Mar 2010 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information