Lokala och regionala myndigheters syn på biologisk mångfald

I anslutning till EU-kommissionens samråd om biologisk mångfald har Regionkommittén lanserat en konsultation som riktar sig till lokala och regionala myndigheter. Precis som kommissionens konsultation är syftet att bidra till den slutliga konsekvensanalysen som görs i samband med EU-kommissionens förslag till en strategi för biologisk mångfald efter 2010 som väntas senare i år.

Lokala och regionala myndigheter är mycket viktiga för arbetet med att förbättra den biologiska mångfalden. Kommissionen är därför extra intresserade av att få in data för de ekonomiska och sociala konsekvenserna för minskning i den biologiska mångfalden samt konkreta exempel på åtgärder för att bevara den biologiska mångfalden.

Konsultationen pågår fram till 25 oktober.

Läs mer och delta på Regionkommitténs webbplats.

/AU

14 Sep 2010 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information