Miljökommissionär förespråkar ökade priser för resurser

Ökade priser på resurser, som speglar deras sanna miljöpåverkan är det enda sättet att skilja miljöpåverkan pga användning av naturresurser från ekonomisk tillväxt sa Miljökommissionären Janez Potočnik i ett tal om jobb och tillväxt i Bryssel.

Europa måste visa vägen och sända "de rätta ekonomiska signalerna" genom fiskala policies sa Kommissionären som menade att miljölagstiftning, forskning och ny teknik inte kommer att ge resultat tillräckligt snabbt och därför måste konsumtionsmönstren förändras genom prissättning och utbud.

Potočnik förtydligade att resurseffektivitet inte bara handlar om energi och minskade koldioxidutsläpp utan att vi måste titta på hur vi använder material som metaller, mineraler, livsmedel samt naturresurser i form av vatten, ren luft och mark.

- På 70-talet använde vi fyra gånger mer forskningsmedel till alternativa bränslen jämfört med idag pga de ökade oljepriserna. Varför fortsatte inte detta? För att oljepriset gick ned, berättade Kommissionären.

Han påminde om att indikatorer för resurseffektivitet är en av hans prioriteringar menade att indikatorerna bör byggas på Kommissionens arbete "Beyond GDP" (Bortom BNP). Se relaterad artikel.

Potočnik har tidigare nämnt att han även överväger att ta fram mål för resursanvändning och att EU-kommissionen kommer att se över sin resursstrategi under 2010. Han betonade även att resurseffektivitet är ett av sju flaggskeppsinitiativ under EU 2020-strategin.

Läs Potočniks tal

Läs mer om EU-kommissionens arbete med resursanvändning

/AU

29 Mar 2010 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information