Öppen konsultation om EU:s framtida energistrategi

EU-kommissionen har lanserat en konsultation om den nya energistrategin 2011-2020. Avsikten med samrådet är att komma fram till hur man kan bättre verkställa existerande lagstiftning, infrastruktur, EU:s ekonomiska återhämtningsplan, utsläppshandel och energisäkerhet. Främst vill man förenkla genomförandet, eftersom utvärderingen av handlingsplanen från 2007 uppmärksammades särskilt med brister i ramverket.

Energistrategin förväntas involvera projekt från städer och regioner tillsammans med åtgärder från både medlemsstater och EU-nivå. Energikommissionären Günther Oettinger har föreslagit att tilldela oanvända medel från EU:s ekonomiska återhämtningsfonder till städer och regioner. Ett sammanställt dokument kommer att presenteras inför det Europeiska rådet i mars nästa år.

Sista inlämningsdag är den 2 juli.

Konsultationens webbsida

/Niklas Hjelm Smith

11 Maj 2010 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information