Regionkommitténs undersökning om hållbar energi

Med anledning av undertecknandet av det andra Borgmästaravtalet i Bryssel lanserar Regionkommittén en undersökning för städer och regioner om hållbar energi. Målet är att samla ihop exempel på god praxis för att få bättre förståelse för politiska alternativ, vilka utmaningar man står inför och i vilka områden man haft mest framgångar. Resultatet av undersökningen kommer att presenteras inför Europeiska rådets sammanträde om energi i början av 2011.

Sista inlämningsdag är den 30 juni.

Webbportalen för undersökningen "Hållbar energipolitik i EU:s regioner och städer: god praxis och utmaningar"

Information om enkäten på svenska

/Niklas Hjelm Smith

10 Maj 2010 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information