Registreringen öppen för Green Week

greenweek_logotyp

Mellan 1-4 juni 2010 pågår Green Week i Bryssel. Programmet är nu tillängligt och registreringen är öppen.

Evenemanget presenterar en möjlighet till att utbyta erfarenhet och praxis genom 30 olika sessioner inom biologisk mångfald, miljösituationen i Europa och världen, EU-policy, ekonomiska dimensioner, tjänster inom ekosystem och Natura 2000.

Frågor kan ställas till Green Week Registration Office
Telefon: +32 2 344 62 32
greenweek2010@jk-events.com

Registrering

Green Week 2010

/Niklas Hjelm Smith

09 Apr 2010 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information