CEPI med på Green Week

CEPI
CEPI's personal som medverkande Green Week 

CEPI, Confederation of European Paper Industries, medverkade som utställare i Green Week -ett årligen återkommande event arrangerat av EU-kommissionen för att främja resurseffektivitet. Raw Materials Manager Ulrich Leberle berättade om att en av de aktuella frågor som CEPI driver knyter an till Råvaruinitiativet (RMI), där CEPI backar upp positionerna från Skogsindustrierna (massa-, pappers- och den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation i Sverige) och betonar vikten av att den preliminära listan på råvaror i RMI inte ska vara uttömmande, utan att även trä och återvunnet papper ska omfattas av initiativet.

Vad gäller råvarufrågor arbetar CEPI för att undvika otillbörlig konkurrens och främja lika tillgång till träråvara för sågverk, pappers- och massaindustri och producenter av bioenergi. CEPI lyfter fram betydelsen av återvunnet trä och papper för ett hållbart återanvändande samhälle.   

Läs mer om CEPI's positionspapper gällande Råvaruinitiativet här

Tidigare artiklar inom området
2011-02-17 14 råvaror kritiska för EU:s konkurrenskraft

/MJ

30 Maj 2011 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information