EU–anslag till Umeå för global hälsa

En forskargrupp på Enheten för Epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet har beviljats anslag på 17,5 miljoner kronor för forskning om de sociala, kulturella och ekonomiska faktorer som bestämmer hälsan. Projektet kommer bedrivas i fyra afrikanska samt fyra asiatiska länder och avsikten med projektet är att bygga upp regionala centra där forskare och beslutsfattare kommer sammanföras. På detta sätt kommer bland annat spridning av forskningsrön, beslutsunderlag och kunskap om hur ojämlik hälsa kan undvikas nå ut till beslutsfattare. Gruppen samarbetar med forskare från bland annat universiteten i Harvard, USA, och Heidelberg, Tyskland.

Några dagar tidigare beviljades ett konsortsium vid samma enhet på Umeå universitet 49 miljoner kronor  för forskning om Denguefeber. Forskningsprojektet drivs i ett internationellt nätverk där flera nyckelpersoner och experter med anknytning till Umeå universitet ingår. Den internationella forskargrupp som står bakom EU-ansökan, "Stop Dengue-konsortiet", inriktar arbetet mot en rad brister i Denguefeberns övervakningsystem så som bristande kunskap om hur samspelet mellan virus, insekter, ekologi, miljön och klimatfaktorer påverkar Dengue-utbredningen och därmed möjligheterna att förutse nya utbrott av epidemin Man fokuserar också på att övervinna bristande kunskaper samt att hitta billiga metoder som lämpar sig väl att använda i fält. Enheten är en del av institutionen för folkhälsa och klinisk medicin på Umeå universitet. Projekten finansieras genom EU-kommissionens forskningsfond, sjunde ramprogrammet.

Läs mer i pressmeddelanden från Umeå universitet

Om hälsoforskning i Afrika och Asien

Om Denguefeber

 

/Per Stagnell

25 Feb 2011 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information