EU-kommissionen presenterar en gemensam energistrategi

Onsdagen 7 september antog EU-kommissionen en enad strategi för yttre förbindelser på energiområdet. Syftet med strategin är att öka samordningen mellan EU:s medlemsstater och säkra Europas energibehov även i framtiden.

Bakgrunden till EU-kommissionens gemensamma strategi är att en stor del av den energin i form av gas och olja som används inom EU är importerad från tredje land. Det gör att varje enskild nations avtal om import av energi har stor betydelse för utvecklingen av energiinfrastrukturen i hela EU. Detta tillsammans med en ökad energikonkurrens på världsmarknaden gör det viktigt för EU att agera samordnat och tala med en röst.

Den nya gemensamma energistrategin är även i linje med Energy 2020-initiativet, då bland annat energiavtal slutna mellan ett medlemsland och tredje länder blir mer transparanta samt att den europeiska ståndpunkten blir mer enhetlig.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande här

/Joel Larsson och Hanna Högberg

22 Sep 2011 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information