EU-ministrar negativa till strängare energimål

EU:s energiministrar fick utstå kritik under ministermötet i Bryssel den 28 februari, över ett beslut att lätta på strängare EU-mål för energieffektivitet, detta trots att turbulensen i Libyen håller oljepriserna kring $ 100 per fat.

Under en utfrågning i Europaparlamentet sa EU:s klimatkommissionär Connie Hedegaard att EU-löftet om att minska koldioxidutsläppen med 20 procent under det kommande decenniet saknade tillräcklig ambition.

Energiministrarna visade dock inget större intresse att anta de tuffare reglerna trots att flera rapporter visar att man ligger efter planen. Under 2013 kommer en granskning av målen att genomföras och om ytterligare åtgärder behövs kommer de att anpassas. Medlemsländerna har varit negativa till att acceptera bindande EU-mål för energieffektivitet tills en gemensam metod för att mäta effektivitetsvinster är överenskommet.

Under nästa vecka kommer EU-kommissionen att presentera en plan för energieffektivitet fram till 2050.

Läs EU Observers artikel om mötet 

Se slutsatserna från ministermötet

/Nils Sandberg

 

01 Mar 2011 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information