Europeisk färdplan för en grönare ekonomi

110922 Europeisk färdplan för en grönare ekonomiDen 20 september presenterade EU-kommissionen en färdplan för att uppnå en resurseffektiv och hållbar tillväxt, vilket är en förutsättning för framtida välstånd inom EU:s gränser. Avsikten med färdplanen är att förändra produktionen och konsumtionen inom Europa men även internationellt. 

För att åstadkomma detta måste den ineffektiva resursanvändningen inom de sektorer som påverkar miljön mest, bland annat transport, förändras samt uppmuntra investeringar inom grön innovation. På statlig nivå uppmanas regeringarna att lägga skattetyngden på föroreningar och resurser istället för på arbete och främja konsumtionen av resurseffektiva och ekologiska produkter.

Under 2013 kommer EU-kommissionen tillsammans med andra statliga och icke-statliga aktörer utarbeta klara mål och verktyg för att sätta igång de olika åtgärder och insatser som anges i färdplanen.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande här

En sammanfattande rapport av ett informationsseminarium kring färdplanen hittar ni här

Ni hittar mer om EU:s arbete kring resurseffektivitet här

/Hanna Högberg och Joel Larsson

 

22 Sep 2011 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information