Europeiska trafikantveckan

europeiska trafikantveckan_lång bild
Mellan 16-22 september är den europeiska trafikantveckan igång över stora delar av Europa.

Det övergripande syftet med detta projekt är att öka människors kunskap om den luftförorening som ökad trafik medför och påminna om att använda bilen är inte det enda sätt att ta sig dit man vill. De positiva effekterna genom att använda kollektivtrafiken, cykla eller promenera till arbetet och skolan är inte endast att det minskar luftföroreningar och bullernivån, det höjer även livskvaliteten!

I år är det 81 svenska städer som deltar i den europeiska trafikantveckan. Tio stycken av dessa finns inom Västerbotten och Norrbotten och aktiviteterna varierar från stad till stad. Exempelvis satsar Jokkmokk på barn och ungdomar genom att delta i den nationella utmaningen "Gå och cykla till skolan", Dorotea anordnar en bilfri dag och Piteå genomför en reseundersökning bland 3000 pitebor och alla kommunalanställda för att få ett bra underlag till planering och åtgärder för att främja hållbart resande.  

Läs mer om den europeiska trafikantveckan här

/Hanna Högberg och Joel Larsson

20 Sep 2011 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information