Hållbar energi i Lycksele och Luleå

Som en del av EU-kommissionens vecka för hållbar energi anordnades runt om i Europa arrangemang med fokus på hållbar energi.

Lycksele kommun anordnade två seminarier och en utställning den 13 april.  Representanter från företag och organisationer pratade om småskalig vindkraftsproduktion, tekniken och om möjligheterna i Sverige. Skellefteå Kraft och talade om möjligheterna att ansluta småskalig vindkraft till elnätet och Skogsstyrelsen om skogsavverkning och återplantering. Även vattenkraft samt kommunens arbete med hållbar utveckling diskuterades.

Allmänheten, ungdomar och politiker hade samlats och kommunens energi och klimatrådgivare Jamal Mouneimne är nöjd med arrangemanget och speciellt uppslutningen av ungdomar och den goda diskussion och frågestund som följde på seminariet.

I Luleå bjöd Länsstyrelsen i Norrbottens län och Arbetsförmedlingen in till konferensen Hållbara Norrbotten. Carl Mossfeldt från Tällberg Foundation modererade konferensen och påminde om hur lätt det är att stanna vid planer och strategier, medan det långsiktiga förändringsarbetet är svårare. Problemet är att komma fram till svar på frågan "hur?".

Även i Jokkmokk och Storuman arrangerades evenemang under temat hållbar energi.

/Per Stagnell

02 Maj 2011 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information