Inre marknad för energi

Under EU toppmötet i februari kom medlemsländerna överens om att anta EU-kommissionens plan och vision kring en inre marknad för energi till 2014.

Gällande de energi- och klimatmål som finns uppsatta så ligger EU som helhet före planen. Det som dock måste förbättras är energieffektiviteten. Framför allt är det byggnader som måste bli mer effektiva. Från 2012 kommer alla medlemsländer att vid upphandlingar för offentliga byggnader och tjänster ställa krav på leverantörerna att energieffektiviteten som satts upp tillämpas. Under mars 2011 kommer EU-kommissionen att presentera en handlingsplan för energieffektivitet. 

Läs hela nyheten på EU-kommissionens hemsida

Slutsatser från toppmötet

/Nils Sandberg

18 Feb 2011 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information