Lena Ek lyfter forskning och innovation inom CAP (Common Agricultural Policy)

Vid ett möte vid Europaparlamentet där North Sweden deltog nämndes att Lena Ek och andra delar av Europaparlamentet arbetar för att en del av EU:s jordbruksfond ska ägnas åt forskning och innovation inom de areella näringarna.

Om detta förslag skulle gå igenom öppnar sig nya möjligheter för forskningsfinansiering. För mer info kontakta Sabine.

/SM

10 Jun 2011 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information