LTU i samarbete kring innovation inom KICs

Luleå tekniska universitet (LTU) är med i ett europeiskt samarbete kring innovationsutveckling. Universitetet deltar i EIT ICT Labs tillsammans med Lunds universitet och Stockholms universitet som svenska akademiska representanter. Vidare finns partners från näringslivet med för att bidra till att utveckla affärsmässighet och med kapital för att ta innovationerna till marknaden.

EIT ICT Labs är en av de tre första kommunikations och innovationsgrupperna (KICs) som är utvald av det europeiska institutet för innovation och teknologi (EIT), för att stärka europeiska organisationers konkurrenskraft och främja innovation. Fokus för samarbetet är att utveckla den goda forskning som finns i Europa och koppla ihop den med entreprenörskap. Grundsynen är kopplad till kunskapstriangeln som syftar till att binda samman utbildning, forskning och affärsmässighet. 

Gunnar Landgren, direktör för EIT ICT Labs Stockholm nod som är Sveriges huvudpartner i samarbetet som LTU är en del av, besökte Luleå fredagen 8 april för att informera om samarbetet.

/Nils Sandberg

13 Apr 2011 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information