Miljörådet 21 juni

Strategin innehåller mål och åtgärder för att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Den utgör en del av EU:s omställning till en resurseffektiv ekonomi och ingår i EU2020-stategin. Det inkommande polska ordförandeskapet sade vid mötet att de avser återkomma till frågan i höst för att ha en fördjupad diskussion om mål och åtgärder i strategin.

Vad gäller färdplan för klimatpolitiken fram till 2050 handlade de svåra frågorna i diskussionen om vägledande utsläppsmål för perioden fram till 2050. Ett medlemsland ville inte ha några vägledande mål alls.

Regeringen ställde sig bakom slutsatserna men ville ha högre och bindande (ej vägledande) långsiktiga utsläppsmål ända fram till 2050.

Läs Miljörådets uppföljning av mötet

Läs mer från svenska regeringen här

/MJ

 

23 Jun 2011 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information