Nya områden upptagna i Natura 2000

111123 Natura 2000Den 21 november erkände formellt EU-kommissionen nya områden som ska inkluderas i Natura 2000, vilket är ett gemenskapsomfattande nät av naturskyddsområden runtom EU. Syftet med nätet är att se till Europas mest värdefulla och hotade arter och livsmiljöer kan överleva på lång sikt. Med de senaste tillkomna områden uppgår nu Natura 2000 till 26 000 områden vilket tillsammans täcker nästan 18 procent av EU:s landyta och över 145 000 kvadratkilometer hav.

Denna utvidgning av Natura 2000 omfattar sexton länder, däribland Sverige till en liten grad, och över 90 procent av den nya arealen består av havsområden. Janez Potočnik, EU-kommissionär för miljöfrågor, anser att denna utökning av skyddet av EU:s hav är glädjande då det är viktigare än någonsin att skydda dess unika egenskaper.

I Sverige finns nära 4 100 Natura 2000-områden, varav 519 återfinns i Norrbotten och Västerbotten.

Läs mer om utvidgningen här

Mer information om Natura 2000-områden i Norrbotten finns här

Mer information om Natura 2000-områden i Västerbotten finns här

/Hanna Högberg och Joel Larsson

23 Nov 2011 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information