Samarbete om energi ger mer

Det första så kallade klusterinitiativet inom Östersjöprogrammet har startats. Idén som kommer att utvecklas och senare även gälla andra områden bygger på att samarbetspartners med redan godkända projekt inom samma fält. Dessa ska integreras och samarbeta med andra pågående projekt för att lära av varandra samt öka projektens synlighet. Klusterinitiativet för energi inkluderar åtta projekt inom Östersjöprogrammet som ligger under området energi. Starten för klusterinitiativet var när representanter för de åtta olika projekten träffades i Berlin i februari för att diskutera hur man kan koordinera och bli bättre på att marknadsföra sina projekt. Det man enats om är att en av de största uppgifterna blir att gemensamt verka för att övertyga beslutsfattare att implementera koncept som tagits fram i deras projekt.

Ytterligare projekt kommer senare att erbjudas starta upp klusterinitiativ och genom uppstartandet också beviljas mer anslag. Klusterinitiativen kommer att vara i cirka 12 månader och deltagande projekt definierar själva metoder för hur de kommer samverka.

Här kan du läsa mer om Östersjöprogrammet

/Per Stagnell

11 Mar 2011 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information