Umeå värd för ministermöte i Barentsrådet

111111 barentsrådet_umeåDen 8-9 november möttes flera miljöministrar i Umeå för att diskutera klimatfrågor i Barentsrådet, i samband med detta avslutas det svenska ordförandeskapet i Barentsrådet och Finland övertar ordföranderollen. Sverige har under sitt ordförandeskap i Barentsrådet prioriterat en miljömässigt hållbar ekonomisk utveckling i Barentsregionen samt arbetat med att stärka det regionala samarbetet i Barentsregionen och samarbetet med andra organisationer, till exempel Arktiska rådet.

Vid mötet undertecknade miljöministrarna en deklaration om frågor som klimat, god vattenkvalitet och skyddade områden, men störst fokus under mötet låg på förorenade områden i Ryssland, så kallade hot-spots. På en lista med 42 förorenade platser har tre nu sanerats, ett arbete som har pågått under två år. De flesta av de övriga platserna ska renas inom en femårsperiod, men Rysslands vice miljöminister säger att vissa av dem aldrig kommer att saneras då de är platser för viktigt industri för Ryssland. Trots detta uttryckte miljöminister Lena Ek glädje över att Ryssland vill arbeta mer miljömedvetet.

Läs mer här om det svenska ordförandeskapets arbete och prioriteringar

/Hanna Högberg och Joel Larsson

11 Nov 2011 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information