Är ni intresserade av att delta i en workshop om energikluster?

120522 sustainable energy weekMellan 18-22 juni arrangeras European Sustainable Energy Week vars syfte är att visa upp aktiviteter och verksamheter som arbetar med energieffektivitet och förnybara energilösningar. Det är utformat för att sprida bästa praxis, inspirera till nya idéer samt bygga allianser för att möta EU:s energi- och klimatmål.

I Bryssel kommer debatter, konferenser och utställningar att anordnas och samtidigt kommer evenemang att hållas runtom hela EU av skolor, företag, myndigheter och många andra aktörer, vilket kan vara allt från konserter till workshops riktade till de yngre deltagarna.

Den 22 juni är den italienska regionen Toscana och deras Regional Cluster on Renewable Energies and Green Economy intresserad av att arrangera en workshop tillsammans med andra aktörer som är aktiva inom hållbar och förnyelsebar energi, så som universitet, industrier och regionala energikluster. Syftet med workshopen är att presentera framgångsrika projekt samt att främja dialog och samarbete mellan olika regionala energikluster inför kommande programperiod.

Intresserade aktörer kan kontakta Fabio Boscaleri, antingen via mail eller telefon: +32 (0)2 286 85 64.

Mer om workshopen hittar ni här

Ytterligare information om European Sustainable Energy Week finns här

/Hanna Högberg och Joel Larsson

22 Maj 2012 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information