Besök av miljöpartister

Den 7 november besökte en grupp på nio miljöpartister North Sweden under en studieresa i Bryssel. 

121121 Miljöpartisteroch MJ

Mikael Janson, direktör för North Sweden presenterade vad North Sweden European Office arbetar med för miljöpartisterna och påpekade att vara på plats i Bryssel där mycket av besluten fattas är en stor tillgång, både att få information men även att skjuta in viktiga perspektiv från Västerbotten och Norrbotten.

- Våra regioner är duktiga på att utnyttja regionens utmaningar och vända det till något positivt, sa Mikael där han nämnde bland annat biltestverksamheten på sjöarnas isar i Arjeplog, som även lyfts fram av EU-kommissionen som ett av de bästa exemplen i EU på smart specialisering i perifera områden med ett kargt klimat.

Mikael gav även en uppdatering om vad som händer just nu på EU:s dagordning som bland annat domineras av intensiva budgetförhandlingar.

Besökarna deltog i en studieresa för miljöpartister med förtroendeuppdrag från Stockholm, Norrbotten och Västerbotten. Under två dagar i Bryssel besökte gruppen bland annat EU-parlamentarikern Isabella Lövin (MP) och Carl Schlyter (MP), Sveriges representation där ett av Sveriges miljöråd berättade om deras arbete i miljöfrågor och vilka lagförslag nu är på gång.

121121 gruppbild miljöpartister

/MB

21 Nov 2012 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information