Energieffektivitet

I plenumsammanträdandet på tisdagen den 11 september beslutades att nya regler ska effektivisera energiförbrukningen i Europa genom att införa nya regler för renoveringar av offentliga byggnader och obligatoriska energisparplaner. Genom att skära ner på elförbrukningen med 20 procent, kommer EU kunna spara upp till 50 miljarder euro per år.  

Bakgrunden till det nya direktivet för energiförbrukningen i Europa bygger på ett av EU:s mål att förbättra energikonsumtionens nivåer från 1990-talet fram till år 2020. Samtidigt hade Europa kommissionen beräknat att endast hälften av energiförbrukningsnivån skulle kunna skäras ner ifall man inte lägger in ytterligare åtgärder.

I plenumsammanträdet röstade 632 för förslaget, 25 mot och 19 valde att inte lägga sin röst i utskottet för forskning, energifrågor och energi. Förslaget ersätter två tidigare artiklar av regelverket, Energy Savings Directive (ESD) och the Congeneration Directive. Målet är att kunna förbättra de åtgärder som redan antagits och skapa en rejäl skjuts till ekonomin genom att skära ner energiimporten och generera fler jobb. 

Läs mer om förslaget och bakgrund

Eleanor Cooper

 

12 Sep 2012 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information