Energiministrar

EU:s energiministrar träffades den 17 september på Cypern för att arbeta mot en gemensam energimarknad till 2014.

Representanten för det Cypriotiska ordförandeskapet, turist-, industri- och närningsminister  Neoklis Sylikiotis sade på den efterföljande presskonferensen att han hoppades att EU:s energiministrar skulle kunna enas om ett bindande avtal om en gemensam energimarknad och ett ökat användande av förnyelsebara energikällor vid ministerrådets möte den 3 december.   

 

Läs mer om mötet här

 

/Johan Leymann

20 Sep 2012 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information