EU har en ny ekologisk logo

EU:s logotyp för ekologiskt jordbruk ska hjälpa konsumenter när de väljer att köpa ekologiska produkter. Märkningen på alla varor garanterar överensstämmelse med EU:s regler för ekologiskt jordbruk.

EU_Organic_Logo_Colour_OuterLine_rgbKonsumtionen av ekologiska produkter i EU har ökat stadigt under de senaste åren och står nu för ungefär 2 procent av EU:s marknad, vilket motsvarar mer än 200 000 gårdar, är idag certifierade som ekologiska.

Idén om att främja det ekologiska jordbruket genom att införa en obligatorisk EU-ekologisk logotyp är något som medlemsländerna har stött sedan 2007 och har nu blivit verklighet.

Läs mer om ekologiska produkter här.

/MB

04 Jul 2012 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information