EU Sustainable Energy Week 2012

120130-energy-weekSyftet med EU Sustainable Energy Week är att visa upp aktiviteter och verksamheter som arbetar med energieffektivitet och förnybara energilösningar. Det är utformat för att sprida bästa praxis, inspirera till nya idéer samt bygga allianser för att möta EU:s energi- och klimatmål.

Mellan 18 och 22 juni kommer debatter, konferenser och utställningar att arrangeras i Bryssel, med energieffektivitet som det självklara temat. Den 19 juni inleds en tredagarskonferens i Bryssel i vilken man försöker samla industriledare, forskare och beslutsfattare i nya konstellationer och nätverk.

Samtidigt kommer evenemang att anordnas runtom hela EU av skolor, företag, myndigheter och många andra aktörer, vilket kan vara allt från konserter till workshops riktade till de yngre deltagarna. I Sverige kommer de regionala energikontoren att erbjuda olika arrangemang och program

Mer information om hur ni kan anordna ett evenemang i Sverige finns här

Klicka här för mer information om hur ni kan vara med att arrangera ett evenemang i Bryssel

/Hanna Högberg och Joel Larsson

30 Jan 2012 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information