EU Sustainable Energy Week

EU Sustainable Energy Week, som anordnas mellan den 18 och 22 juni 2012, lyfter fram aktiviteter som syftar till att skapa nya innovativa lösningar för förnyelsebar energi och ett energieffektivare samhälle. Arrangemanget har stark förankring på lokal nivå och varje år deltar hundratals organisationer och individer genom att anordna egna Energidagar i anslutning till EU Sustainable Energy Week. Förutom mängder av lokala aktiviteter runt om i EU anordnas också en rad konferenser i Bryssel där olika frågor om hållbar energi diskuteras.

Målet med arrangemanget är att genom en rad olika aktiviteter över hela Europa skapa en större bild av olika åtgärder som syftar till att skapa förändring.

I Umeå och Luleå anordnas fotoutställningar under EU Sustainable Energy Week, i Boden en utställning av minihus och i Jokkmokk arrangeras aktiviteten Trampa För Klimatet.

Gå in på EU Sustainable Energy Weeks webbplats för att hitta fler aktiviteter mellan den 18-22 juni!

/Joel Larsson och Hanna Högberg

05 Jun 2012 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information