EU vill minska det marina avfallet fram till 2025

Europeiska kommissionen vill förbättra villkoren för havsmiljön och minska det marina avfallet fram till 2025. I ett nytt dokument uppmanar kommissionen till ett närmare samarbete mellan medlemstaterna och regionala parter kring havsfrågor.

- På Rio+20-toppmötet åtog sig världens ledare att väsentligt minska det marina avfallet fram till 2025. EU-kommissionen vill gå i främsta ledet och samarbeta nära med medlemsstaterna, parterna i regionala havskonventioner och andra intressenter för att identifiera och utforma samordnade initiativ och lösa detta problem, säger miljökommissionären Janez Potočnik.

Det marina avfallet har blivit ett högaktuellt hot mot världens kust- och havsmiljöer där föroreningarna från skräp och annat avfall är både hälsovådligt och har lett till stora ekonomiska och estetiska problem. Upp till 80% av det marina avfallet består av plast som både kommer att bevaras i havet i flera hundra år.

I kommissionens dokument uppmanas ett större samarbete i samspel med en föreslagen relevant EU-lagstiftning som ska med förhoppning leda till debatt. Tidigare brist på tillförlitlig information om hur havsmiljön påverkas är enligt kommissionen en av de största anledningarna till att inte mycket har gjorts på området. Detta kommer nu inte längre är fallet med ny information och forskning samt att världen fått upp ögonen för problemet.

marinewaste_liten

Läs mer om det marina avfallet här
Läs mer om haven och kusterna på kommissionens generaldirektorat för miljö

 

/Eleanor Cooper

21 Nov 2012 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information