European mobility week

Europeiska trafikantveckan (EMW) är en del i arbetet för en hållbar rörlighet i städer och finansieras av EU-kommissionens generaldirektoriat för transport och rörlighet (MOVE). Syftet med projektet är att lokala myndigheter ska få en möjlighet att marknadsföra ortens kollektivtrafiken och visa på ett alternativ till att använda bilen. Projektet som är årligen återkommande pågår i år under perioden 16-22 september. 

Totalt deltar 1916 städer och kummuner, både i Europa och i andra delar av världen. De 6 norrländska städerna som deltar i Europeiska trafikantveckan är: Vindeln, Umeå, Storuman, Skellefteå, Piteå och Lycksele. 

Läs mer om projektet här

/Johan Leymann

17 Sep 2012 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information