EU:s höge representant på besök i Norrbotten

120308-ashton-och-bildt2EU:s höge representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik, Catherine Ashton, har denna vecka besökt norra Finland, Sverige och Norge. Syftet med besöket var att påvisa EU:s intresse i Arktis samt föra diskussioner om EU:s ansökan som permanent observatör i Arktiska rådet. Utvecklingen i Arktis är av stor strategisk, ekonomisk och miljömässig betydelse för EU och veckans besök kommer att ligga till grund för ett uppföljningsdokument till det första meddelandet från EU-kommissionen rörande den arktiska regionen som publicerades 2008.

Utrikesminister Carl Bildt var värd för besöket i Sverige som inleddes på Ishotellet i Jukkasjärvi tisdag kväll. Under onsdagen besöktes satellitstationen Esrange, där polarområdenas betydelse ur ett rymdperspektiv diskuterades, samt LKAB:s gruva i Kiruna. Enligt Ashton är gruvindustrin ett område som är oerhört viktigt både för den svenska och den europeiska ekonomin och har verkligt potential att expandera i framtiden och skapa ytterligare tillväxt.

Mer information om Catherine Ashtons besök finns här

Läs mer om EU-kommissionens meddelande om den arktiska regionen här

/Hanna Högberg och Joel Larsson

08 Mar 2012 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information