Halvtid för den digitala agendan

Europa 2020-strategin, som ska ta Europa ur den ekonomiska krisen samt binda ihop EU:s klimatmål, består av sju huvudinitiativ och den digitala agendan är en av dessa. Den digitala agendan presenterades 2010 och syftar till att maximera informations- och kommunikationsteknikens sociala och ekonomiska potential vilket kan leda till ökad innovation och ekonomisk tillväxt.

Den första programperioden för den digitala agendan avslutas 2015 och senare detta år planerar EU-kommissionen att publicera en "halvtidsöversyn" i vilken de senaste två årens framgångar och svårigheter redovisas. Redan nu finns ett arbetspapper från EU-kommissionen vilket säger att merparten av de planerade åtgärderna under perioden 2010-2015 redan är igång eller kommer att påbörjas under 2012. Men tekniken utvecklas snabbt vilket kräver flexibilitet och nya lösningar, exempelvis rörande molnbaserade internettjänster.

Under 2012 kommer EU-kommissionen att utlysa samråd inom specifika områden av den digitala agendan för att få information och underlag inför arbetet med den kommande halvtidsöversynen.

Läs hela arbetspapperet här

Läs mer om den digitala agendan här

/Hanna Högberg och Joel Larsson

15 Feb 2012 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information