Jordbrukskommissionären i Norrbotten

Tisdagen den 18 september besökte EU:s jordbrukskommissionär Dacian Ciolos  Norrbotten. 

Kommissionären fick bland annat besöka lantbrukaren Ingrid Bäckströms  mjölkgård i Haparanda och höra mer om hur jordbruk bedrivs i de norra delarna av Europa. Besöket i Norrbotten gjordes tillsammans med Sveriges jordbruksminister Eskil Erlandsson och Finlands jordbruksminister Jari Koskenen. Gruppen hade tidigare besökt finska Österbotten. 

120917 - Dacian Ciolos i Norrbotten

Besöken sker mot bakgrund av att EU diskuterar en förändring av den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) från och med 2014 där EU föreslår att en större andel av den odlade  marken ska ligga i träda för att öka den ekologiska mångfalden, något som anses missgynna bönder i områden där det endast bedrivs jordbruk i en liten del av landskapet. Kommissionär uttryckte under besöket förståelse för den svenska hållningen att det i norra Europa inte är önskvärt att minska den odlade arealen. 

Läs mer om sveriges radios rapportering från besöket.

Läs mer om EU:s nya gemensamma jordbrukspolitik (CAP).

/Johan Leymann

20 Sep 2012 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information