Kampanj för smartare klimatlösningar

Den 8 oktober inleddes den Europaomfattande informationskampanjen för klimatåtgärder "Visioner för en bättre värld" av kommissionären för miljöfrågor, Connie Hedegaard. Informationskampanjen omfattar ett större samarbete mellan 70 organisationer över Europa, där det satsas på nya och smarta klimatlösningar som kan både minska koldioxidutsläppen och förbättra folks livskvalitet långsiktigt.  

-Vi har ett val: vi kan GÖRA NÅGOT med det vi vet om klimatförändringen. Eller också kan vi bara sitta där och se på medan allt blir värre. Båda möjligheter har sitt pris. Så varför skulle vi inte skapa en värld efter vårt tycke, med ett klimat efter vårt tycke, medan vi fortfarande kan? Den här kampanjen ska inrikta debatten på lösningar och på vad som hindrar oss från att tillämpa dem, sa Connie Hedegaard i EU-kommissionens pressmeddelande.

"A world you like. With a climate you like" är kampanjens slogan och ämnar få igång klimatdebatten på allvar med praktiska lösningar som kan både öka välfärden och generera ekonomiska fördelar på lång sikt. Bra exempel på långsiktiga och smarta klimatlösningar kan tas från bland annat Skandinavien. I Danmark lyckas Gedvedsskolan i Horsens spara 30 000 euro per år till följd av solenergi. Stockholms centralstation lyckas värma ett kontorshus nära centralstation enbart genom resenärernas kroppstemperatur vilket minskar energianvändningen med 20-25 %.

Del av EU:s långsiktiga mål att reducera växthusgasutsläppen

Kampanjen kommer inom kort att finnas tillgänglig online på 23 olika språk. Denna online-kampanj ska fungera som en plattform där individer, företag och organisationer kommer kunna ladda upp reklam, diskutera frågor och tävla om de bästa lösningarna för att reducera koldioxidutsläppen. Klimatkampanjen sträcker sig till slutet av 2013 och ingår i EU:s långsiktiga mål att reducera växthusgasutsläppen med 20 % fram till år 2020, och med 80-95 % fram till år 2050. Samtidigt vill EU öka sin energieffektivitet med 20 % som till större del ska bestå av förnyelsebar energi. Kampanjen kommer att anordna flera olika evenemang runt om i Europa i bland annat Portugal, Italien, Polen och Bulgarien.  

Läs mer om klimatåtgärderna i Kommissionens pressmeddelande

Läs mer om klimatkampanjen på hemsidan

DG_Clima_Headerimage-1_84ee864a73

 

/Eleanor Cooper

10 Okt 2012 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information