Nu finns Horizon 2020 på svenska

120210 Horizon 2020Horizon 2020, som är EU-kommissionens nya ramverksförslag för forskning och innovation, finns nu att läsa på svenska på EU-kommissionens speciella hemsida för Horizon 2020.

Innovationsunionen är ett av Europa 2020-strategins flaggskeppsinitiativ och syftar till att stärka forskning och innovation inom EU och det viktigaste verktyget för att genomföra initiativet är Horizon 2020. Jämfört med tidigare ramprogram innebär Horizon 2020 en förenkling av reglerna, främst för att det nu endast finns ett regelverk att följa.

Den svenska versionen av Horizon 2020 finns att läsa här i pdf-format

Läs North Swedens tidigare nyheter om Horizon 2020:

Horizon 2020

/Joel Larsson och Hanna Högberg

10 Feb 2012 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information