Ny strategi för en europeisk hållbar bioekonomi

120215 biomassEU-kommissionen presenterade den 13 februari 2012 handlingsplanen Innovating for Sustainable Growth: a Bioeconomy for Europe, som är en strategi med mål att skapa en hållbar europeisk bioekonomi. En bioekonomi är en ekonomi med där livsmedel, industri samt energiproduktionen basaseras på biologiska råvaror som kan vara hämtade från skog, hav såväl som avfall. Redan idag står EU:s bioekonomi för 22 miljoner jobb i EU vilket motsvarar nio procent av sysselsättningen.

Genom att utveckla nya tekniker för bioekonomin, stärka konkurrenskraften i bioekonomisektorer och bidra till en förbättrad koordination när det gäller policyarbete på EU-nivå och nationell nivå, syftar strategin till att skapa ett innovativare samhälle med lägre utsläpp och en hållbar användning av bioresurser.

Med handlingsplanen vill EU-kommissionen driva på övergången från ett fossilbaserat till ett biobaserat samhälle som inte längre är beroende av olja, och därigenom förbättra miljön och öka livsmedels- samt energitryggheten.

Klicka här för att läsa EU-kommissionens handlingsplan Innovating for Sustainable Growth: a Bioeconomy for Europe

/Joel Larsson och Hanna Högberg

15 Feb 2012 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information