Nya direktiv för utsläppsrätter

EU-kommissionen föreslår att tillgången på så kallade utsläppsrätter ska minskas. 

EU-kommissionen anser att utbudet på utsläppsrätter är för stort i förhållande till efterfrågan vilket fört med sig att priset sjunkit lägre än vad man hoppats på. Orsaken till varför priset är så lågt är att den ekonomiska krisen minskat den totala efterfrågan i ekonomin och att det med anledning av detta helt enkelt produceras mindre varor och tjänster än vad prognosmakarna tänkt sig. 

För att höja priset på utsläppsrätterna föreslår kommissionen att EU ska skjuta på utfärdandet av nya rätter och senarelägga auktioneringen till en senare fas av perioden som löper mellan 2013 till 2020. EU-kommissionen vill på detta sätt öka drivkraften från företagen att minska sina utsläpp av koldioxid. 

Läs mer om EU-kommissionens beslut här

/Johan Leymann

21 Nov 2012 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information