Resurseffektiv tillväxt

Den 5 juni lanserade EU:s miljökommissionär Janez Potčnik en plattform för resurseffektivitet. Syftet med plattformen är att genom en expertgrupp ge råd om politiska åtgärder för att bidra till en mer hållbar ekonomisk utveckling inom EU. I samband med plattformen lanserades även en interaktiv webbplattform med syfte att främja debatten. På webbplattformen man kan följa diskussioner, delta i samråd och få information om aktuella händelser inom området.

En mer resurseffektiv ekonomi är en av EU-kommissionens viktigaste prioriteringar då det är ett mål inom ramen för EU2020 strategin under smart och hållbar tillväxt för alla och tillhörande den färdplan för ett resurseffektivt Europa som togs fram för att se till att EU når dessa mål och är omställt till en resurseffektiv ekonomi senast 2050.

Läs mer om plattformen här

/Gabriel Henderson

05 Jul 2012 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information