Samråd gällande byggnaders energieffektivitet

120309 energieffektivitet_bVid EU-toppmötet våren 2007 beslutade EU:s ledare att minska energikonsumtionen med 20 procent fram till år 2020, samtidigt som energieffektiviteten ska öka med 20 procent. Ett grönare, hållbarare och ett mer energieffektivt Europa är också en del av strategin Europa 2020 - En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla, där EU tydliggör att minskade utsläpp, ökad andel förnyelsebara energikällor och en höjd energieffektivitet, ska vara del av EU:s gemensamma mål fram till 2020.

Tyvärr visar beräkningar att EU, som det ser ut idag, inte kommer att uppfylla målet om en minskning av energikonsumtionen. Istället för en minskning på 20 procent beräknas energikonsumtionen endast sjunka med nio procent fram till 2020.

Nästan 40 procent av EU:s energikonsumtion kommer från olika typer av byggnader och måste därför prioriteras som ett viktigt område där energiförbrukningen kan minskas och bidra till att EU hämnar på rätt spår igen. Byggnader utgör även en av de sektorer där det finns störst potential för kostnadseffektiva energibesparingar.

EU-kommissionen vänder sig nu i ett samråd till parter som medlemsstater, aktörer inom finans-, byggnads- och energisektorn, samt aktörer inom intresseorganisationer och fastighetsägare för att få in råd och synpunkter inom tre områden gällande byggnaders energieffektivitet:

  • Orsaker till marknadsmisslyckande
  • Ökad tillgång till finansiering
  • Förstärkning av regelverket

För att ta del i samrådet gå till EU-kommissionens hemsida för samråd

/Joel Larsson och Hanna Högberg

09 Mar 2012 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information